...از مردمان دیار جنوبی

سلام دوستان،هم محلی ها و همشهریهای عزیزم در این وبلاگ از کسانی خواهم نوشت که رفتارشان روی من تاثیر گذاشته است،خیلی وقتها نیازی نیست الگوهای ما آسمانی باشند مهم رفتار آدمهاست من از باغچه وجود این افراد معمولی گلی زیبا چیده ام هرچند ممکن است خاری در این باغچه باشد که گل بی خار خداست ......

الگوهایی ساده،صمیمی و خودمانی از امروزی ها شروع میکنم تا نگویند مرده پرستی میکنیم اما چون همه مسافریم از رفته ها هم خواهم گفت،کاش درسها را خوب فرا میگرفتم ولی جه کنم که من نمیگذارد.....

/ 1 نظر / 35 بازدید

ای پیک پی خجسته که داری نشان دوست با ما مگو جز سخن دل نشان دوست